Scrum Alliance - State of Scrum Anketi Sonuçları Açıklandı

Dünyanın en büyük Scrum grubu Scrum Alliance'ın State of Scrum raporu halinde geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporun hazırlanmasında kullanılan bilgiler 108 ülkeden ve 14 farklı sektörü temsil eden yaklaşık 4500 kişinin katıldığı bir anket sonucunda elde edildi. Ankete katılanların ortalama olarak son 12 ayda 4 Agile projede yer aldıklarını belirtmelerini de göz önüne alırsak, bu raporun değerli bilgiler içerdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.


Rapora göre ortalama bir Scrum takımının büyüklüğü 7 kişiden oluşmaktadır. Ankete katılanların %60'ı 2 haftalık Sprint'ler kullandıklarını belirtmişler. Bir kaç yıl önce yapılan benzer bir ankette Sprint süresi trendinin 1 hafta'ya doğru kaymaktaydı. Bu anlamda bu trendin değiştiğini söyleyebiliriz. Ankete katılanların verdiği cevaplara göre bazı bilgileri aşağıda listeledik:

  • Katılımcıların %81'i günlük Scrum toplantısı yapıyorlar.
  • Katılımcıların %83'ü her Sprint öncesinde planlama toplantısı gerçekleştiriyorlar.
  • Katılımcıların %56'sı Scrum çıktılarını (Product Backlog, Sprint Backlog vb.) yoğun bir şekilde kullanıyorlar.
  • Katılımcıların %81'i her Sprint sonrasında Retrospective toplantısı gerçekleştiriyorlar.

Bu sonuçlara bakılacak olursa şöyle bir yorum yapabileceğimizi düşünüyorum: "Mükemmel Scrum uygulamak zordur ve belirli bir zaman gerektirir. Bu süreçte bizlere fayda sağlayan konulara odaklanmalı ve gün geçtikçe uyguladığımız Scrum pratiklerimizi iyileştirmeliyiz. O zaman yukarıda bahsedilen rakamların %100'e daha çok yaklaştığını veya yakaladığını görebiliriz."

The 2015 State of Scrum Report dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

3 yorum: