Dağıtık Takım Modelleri

Agile Leaders etkinliklerini takip edenlerin hatırlayacağı üzere 6. bölümde VNGRS'dan Birge Elif Basık ile birlikte Dağıtık Takımlarda Agile Uygulamaları başlıklı bir sohbet gerçekleştirdik. Birge'nin anlattığı bazı konuların literatürdeki karşılıklarını da merak edenler için derli toplu bir yerde bulunması adına bu yazıyı kaleme aldım.
 

Dağıtık takımların ortak çalışma kültürünün oluşturulması adına bir çok farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlere genel olarak, "Distributed Team Patterns" ismi veriliyor. Türkçe karşılığı olarak "Dağıtık Takım Modelleri" tanımını kullanabiliriz. Dağıtık takımlardaki en büyük zorlukları iletişim problemleri, kültür farklılıkları, dil farklılıkları ve saat dilimi farklılıkları olarak tanımlayabiliriz. Bu tür problemlerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması için, bir çok farklı şirket tarafından denenmiş ve kabul görmüş bazı modeller oluşturulmuş. Bu modellerin önemli gördüğüm 4 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Boot Camp
Boot Camp yöntemi temelde, farklı lokasyonlarda çalışan tüm takım üyelerinin aynı lokasyonda bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Bir araya gelme nedeni bir projenin başlangıcı olabildiği gibi, bir yaygınlaştırma planlaması da olabilir. Tüm takımların bir araya getirilmesi imkansız ise, takımların önemli üyeleri bir araya gelerek bir süre birlikte çalışır. Boot Camp yöntemi takımlara, müşterinin istekleri ile ilgili ortak bir anlayış oluşturulması, kullanılacak ortak araçların seçilmesi, ilk mimari kararların oluşturulması, Tamamlandı Kriterinin belirlenmesi vb. konularında fayda sağlar. Bu yöntemin en önemli faydaları olarak, farklı lokasyonlardaki takım üyelerinin paylaşımını arttırması ve takımlar arasında güven ortamının oluşmasını söyleyebiliriz.
 

Rotating Guru
Boot Camp yöntemi ile başlangıçta oluşturulan ortak anlayış, zamanla azalabilir. Bu nedenle ekip üyeleri arasındaki güven ortamının da azalması beklenebilir. Takım üyelerinden birisinin, diğer takımları düzenli olarak ziyaret etmesi bu problemlerin ortadan kaldırılması için bir yöntem olarak kullanılabilir. Ziyareti gerçekleştiren kişi "Rotating Guru" olarak adlandırılır. Bu kişi ziyaret ettiği lokasyonda, oradaki takımın düzenli bir üyesi gibi çalışır. Eşli kodlama yöntemi kullanılarak, bu kişinin o lokasyondaki takımın geliştirme stilini öğrenmesi, iletişimi ve ortak anlayışı geliştirmesi ve takım ile "Rotating Guru" arasındaki güvenin oluşturulması sağlanır. Her rotasyonda farklı bir kişi "Rotating Guru" olarak seçilerek, yöntemden tüm takım üyelerinin faydalanması sağlanır. 

Ambassador
Ambassador (Türkçe: Elçi) modeli, uzak lokasyonda çalışan takımın, lokal takımdaki elçisi olarak yer alan bir takım üyesinin bulunması olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, "Rotating Guru" yönteminin tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilir. "Rotating Guru" olan takım üyesi, kendi lokasyonuna döndüğünde, ziyareti gerçekleştirdiği lokasyondaki takımın elçisi olarak kabul edilir. "Rotating Guru" yöntemi kullanılmadığı durumlarda, Elçi ile uzak lokasyondaki takımı bir araya getirecek farklı yöntemler geliştirilmelidir. 

Shared Community
Paylaşılan Topluluk modeli, tüm takımlar arasında oluşturulan "sanal topluluk" olarak adlandırılabilir. Bu model ile bilginin tek kaynakta toplanarak tüm takımların ulaşabilmesi sağlanır. Bu modelin kullanılmadığı durumlarda, detaylı bilgiler farklı lokasyonlardaki takımlarda bulunur ve bu durum büyük karışıklıklara neden olabilir. Bu nedenle senkronizasyon problemleri ortaya çıkabilir ve bu nedenle çok ciddi zaman kayıpları yaşanabilir. Ekiplerin kullanımında olacak Facebook benzeri bir sosyal paylaşım platformu, Wiki ve blog sayfaları, ortak e-posta listeleri ve online proje yönetim araçları vb. yöntemler ile bu model hayata geçirilir.
Bu yöntemlerin haricinde High Communication Modes, Remote Pairing vb. isimli  modeller de bulunmaktadır. Bu konulara da ilerleyen dönemlerde detaylı olarak değinmeye çalışacağım.
Not: Bu yazıda kullanılan resimler http://agilekata.co/ sitesinden alınmıştır.

1 yorum: