Sprint Retrospective

Yazarımız Barış Dere'nin ilk blog yazısı sizlerle.

Bu yazıda kendi tecrübelerimden yola çıkarak Sprint retrospectivelerde karşılaştığımız sorunları ve bunları çözmek için ne gibi yöntemlere başvurduğumuzu paylaşmaya çalışacağım.
 
Scrum Retrospective (Geçmişe yönelik iyileştirme toplantısı) Scrum Master tarafından her sprint sonunda düzenlenir ve en fazla 3 saatlik bir zaman ayırılır. Bu toplantıda sprint boyunca takım bireylerinin, geliştirme araçlarının, yönetimin vs ne derece başarılı olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi yaparken sprint içerisinde doğru yapılan şeylerin devamlılığı ve iyileştirmeyi gerektirecek şeylerin de bir sonraki sprint içerisinde uygulamaya geçilmesi çok önemlidir. Ana amaç takımın kendini ve çalışma ortamını nasıl devamlı iyileştirebilmesidir.


Fakat efektif bir retrospective yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Bu konu hakkında kitaplar bile yazılmış olduğunu biliyor muydunuz? Bir çok Scrum takımı bu toplantıları enerjik ve kullanışlı bir şekilde geçirmek için yoğun çaba harcıyor. Hatta bazı takımlar bunu başaramadıklarından dolayı tamamen retrospective yapmayı bile bırakıyorlar. Bu tamamen Scrum anlayışına ters ve takımın kendini iyileştirmesinin önünü tıkıyor. Yazının devamında retrospectivelerde yapılan yanlışlıklar ve tavsiyeleri paylaşacağım.

Retrospective’lerde yapılan yanlışlardan bazıları:

1. Retrospective yapmamak veya çok kısa yapmak
 
Hiç bir takım mükemmel değildir ve mutlaka iyileştirilmesi gereken şeyler vardır. Retrospective kesinlikle yapılması gerekmektedir ve takımın devamlı kendini iyileştirmesi gerekir.

2. Takım üyelerinin birbirlerine karşı yeterince açık olmaması
 
Bu tür toplantılarda takım üyeleri karşılaştıkları zorlukları söylemekten çekinir veya pasif bir tavır takınır. Bu yüzden toplantı sonunda sanki hiç bir sorun yokmuş gibi bir sonuç ortaya çıkar. Veya önemsiz bir konu sonraki sprint için iyileştirme olarak kullanılır. Takım üyelerinin birbirlerine karşı açık olmasını gerektiren bu toplantılarda her bireyin aktif bir şekilde konuşmalara katılması çok önemlidir. Bu olmuyorsa bunun nedeni takım içerisinde tartışılmalı ve bir çözüm bulunmalıdır. Unutulmaması gerekir ki Retrospective sorunların konuşulup tartışılması için en doğru yer.

3. Retrospectivelere yöneticilerin katılması
 
Bu toplantılar sadece takım üyeleri içindir ve yöneticiler kesinlikle katılamaz. Aksi taktirde bireyler yeterince açık olamaz ve gerçeği yansıtmayan bir sonuç ortaya çıkar. Ama takım içerisinde çözülemeyen bir sorun varsa yöneticilerin katılması olumlu olur. Bu sayede sorun enine boyuna tartışılır ve bir çözüm bulunur.

4. Retrospectivelerin çok sıkıcı ve rutin hale gelmesi

En çok görülen hatalardan biri retrospectivelerin sıkıcı hale gelmesidir. Her birinin birbirine benzediği ve aynı şeylerin konuşulduğu toplantılar haline döner. Aynı retrospective tekniği her seferinde kullanılır ve hiç bir yenilik katılmaz. Peki bu toplantıları nasıl enerjik ve efektif hale getirebiliriz?


5. Uygulanmayan iyileştirmelerin çoğalması
 
Diğer sık rastlanan hatalardan biri de takımın her seferinde uzun bir iyileştirme listesi yapması ve bu iyileştirmelerin bir türlü hayata geçirilmemesi. Her toplantıda diğer toplantıda yapılan liste ile başlanır ve aynı şeyler tekrar konuşulur. Toplantının sonunda yine uzun bir liste çıkar ve hepsinin iyileşemiyeceği için liste devamlı uzar durur. Peki bu uzun listenin yerine içinden sadece en önemli bir tanesini kullanmak ona odaklanmak daha yararlı olmaz mı?

6. Uygulanması zor veya imkansız şeylere yoğunlaşmak
 
Bir diğer hata ise takım bireylerinin uygulanması imkansız veya zor iyileştirmelere yoğunlaşması ve tüm enerjisini buna harcamasıdır. Bu tür toplantıları bireyler sadece şikayet ederek geçirirler ve çözüm odaklı düşünmezler. Bunun sonucunda toplantının sonunda memnun olmayan ve gerilmiş bir takım ortaya çıkar.

Yukarıda belirtilen hatalardan yola çıkarak bir kaç tavsiye:
 
1. Gerektiğinde yöneticileri davet edin
 
Takım içinde çözülemeyen sorunlar veya huzursuzluklar varsa bunların çözümünde yöneticileri de davet etmek yerinde olacaktır. Sonuçta takımın optimal şekilde çalışması yöneticilerinde sorumluluğundadır.
 
2. Sadece bir iyileştirmeye odaklanın

Retrospective sonunda ortaya çıkan iyileştirmelerden sadece en önemli birini alın ve geri kalanları çöpe atın. Çünkü atılan noktalar çok önemli ise zaten diğer retrospectivede tekrardan ortaya çıkar. Bu seçtiğiniz iyileştirmeyi sprint baklogunun en başına alın ve bu sayede sprint içerisinde ele alınacağından emin olursunuz.

3. Bir  hedef belirleyin
 
Retrospective başlamadan bir hedef veya bir konu belirleyin. Örneğin her sprint tekrarlanan sorunları nasıl çözebiliriz, veya retrospectiveleri nasıl daha az zamanda yapabiliriz. Böylelikle takımın dikkatini bir yöne vermiş oluruz ve farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz.


4. Değişikliğe açık olun
 
Retrospective yaparken farklı teknikler ve yöntemler kullanın. Her seferinde değişik yönlerden ele almaya çalışın. Farklı kişiler başkanlık etsin, başka lokasyonlarda toplanın. Ya da takım olarak beraber yemeğe çıkın veya dışarıda başka bir ortamda toplanın. Retrospectivelerin neşeli ve enerjik ortamda geçmesini sağlayın.

1 yorum:

  1. Elinize sağlık. Tesbitlerinize katılmamak elde değil. Benim eklemek istediğim bir iki madde daha olacak.

    Genel olarak gözlemlediğim eğer sprint başında bir takım hedefler belirledikten sonra ( kalite, velocity, successfull build ) bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı sprint sonunda doğru metrikler yada ölçüm yöntemleri ile gözlemlenebiliyorsa retrospective meetingleri hem verimli geçiyor hem de birsonraki iterasyonun sonucunda değişiklik yine aynı hedefler kullanılarak gözlemlenebiliyor.

    Aynı şekilde sprint sırasında karşılaşılan olumsuz durum ve olaylar kayıt altına alınırsa, retrospective meetingde çözüme kavuşturmak mimkün olabiliyor. Hatta meetingden önce bir analiz yapılıp, kişisel çözülmesi gereken durum ve olaylar ayrıca kapatılırsa ekip daha verimli toplantı yapabiliyor.

    Bunun dışında yine gözlemlediğin, ilk retrospectivlerde ekip kendi yapacakları iyileştirmelerden ziyade, dış etkenleri değiştirmeye odaklanabiliyorlar. Bu durumda deneyimli bir scrum master'ın müdahale etmesi faydalı oluyor. Scrum master dışarı ile yapılacak müzakereler için notlarını aldıktan sonra, ekibi yine sonuc odaklı tartışmaya yönlendirirse verim artacaktır.

    YanıtlaSil