Adaptasyon ve Agile Organizasyonlar

Yazarımız Sevgi Korkmaz'ın ilk blog yazısı sizlerle.
 
 
Adaptasyon veya uyum, doğal seleksiyonda (doğal seçilim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizmayı evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir. Sıfat olarak, yani böylesi bir özelliği tarif etmek için, adaptif (uyabilen) terimi kullanılır. Adaptasyn, yapısal, davranışsal veya fizyolojik olabilir.
 
Çevrelerine yeterince uyum sağlayıcı adaptasyonlara sahip olmayan organizmalar ya bulundukları ortamdan gitmek zorunda kalırlar ya da soyları tükenir.
 
Organizasyonları organizmalara benzetirsek, yukarıdaki paragrafları yeniden şöyle yazabiliriz:
 
Adaptasyon veya uyum, doğal seleksiyonda (doğal seçilim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizasyonu evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir. Sıfat olarak, yani böylesi bir özelliği tarif etmek için, adaptif (uyabilen) terimi kullanılır. Adaptasyon, yapısal, davranışsal veya teknolojik olabilir.
 
Dünyanın çevresel koşullarının değişme hızı nedeniyle organizmalardaki adaptasyona günlük hayatımızda şahit olmamız belki çok mümkün değil ama söz konusu organizasyonlar olduğunda adaptasyon ve doğal seleksiyon örneklerini günlük hayatımızda gözlemlemek mümkün. Özellikle son 10 yılda, çevresel/piyasa koşullarının değişim hızının artması nedeniyle organizasyonlar sürekli olarak yapısal, advranışsal ve teknolojik değişiklikler yapmak zorunda.
 
Değişen çevre/piyasa koşullarına hızlı adapte olabilen, fırsatları değerlendirebilen firmalar, bu fırsatları kara dönüştürebilirken, değişime ayak uydurmada yavaş kalan firmalar rekabette geride kalmakta ve belki hayatlarına devam edememekteler.
 
İlerlemenin ve gelişmenin en hızlı olduğu bilgisayar teknolojileri departmanlarında adaptasyon becerileri ilk olarak kendisini, hızlı teslimat, hatasız teslimat, değişikliği kabul edip uyarlama, sürekli iyileştirme olarak ortaya çıktı. Standart yönetim şekillerinin bu ihtiyaçları karşılayamaması ardından daha çevik süreçler benimsendi ve sürekli adaptasyon ile başarının devamı sağlandı.
 
 
Teknolojinin ilerlemesi, internetin ve akıllı cihazların yaygınlaşması, ülkeler üstü marketlerin oluşmasına ve var olan ticari yaklaşımların sürekli değişmesine yol açtı. Şirketlerin iş yapış şekilleri artık teknolojik altyapılarının yetenekleri ile sınırlanıyor. Teknolojik altyapılarına bağımlılık nedeniyle yazılım sektöründe ortaya çıkan çevik yaklaşımların artık sadece yazılım ve teknoloji departmanlarının değil, bütün şirket kültüründe uyarlanması gerekiyor.
 
Çevik prensiplerin organizasyonların adaptasyon becerilerini nasıl artıracağını bir kaç “Çevik Prensipler”’in üzerinden geçerek değerlendirirsek.
 
Çevik Firmalar, müşterilerini kendileri için değerli ürünleri erken ve devamlı olarak teslim ederek memnun eden firmalardır.
 
Çevik Firmalar, ürün altyapılarını ve ürün geliştirme süreçlerini değişikliğin az maliyetli şekilde yapılabilmesine olanak verecek şekilde yatırım yapan firmalardır. Ürünlerin modüler tasarımı, çok biçimli kullanımı, bağlılığın az olması adaptasyon yeteneğini artıracaktır. Örnek olarak : Mutfak tasarımında modüler ve çok kullanıma sahip ünitelerin desteklediği çözümlerde, müşteri isteklerini değiştirebilmekte ve hızlı teslimat yapılabilmektedir.
 
Çevik Firmalarda insanlar süreçlerden daha önemlidir. Projelerin ve süreçlerin temelinde motive olmuş bireyler yer almaktadır. İşi başaracakları konusunda güven duyulan bu bireylere ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanır. Yorgun beyinler, hızlı ve efektif çözüm üretemezler. Motivasyonu yüksek çalışanların, verimli çalışması sonucunda daha akıllı kararlar alınabilir. Bu nedenle çevik firmalarda çok çalışma yerini verimli çalışmaya bırakacaktır. Yine ekiplere kendini örgütleme ve kendi işi ile ilgili karar alma yetkisi verilmelidir.
 
Önümüzdeki yıllarda değişimin ivmesinin artacağını tahmin etmek hiç zor değil. Hangi sektörde olursa olsun, organizasyonların hayatta kalmasında değişikliğe ve ilerleyen teknolojiye uyum sağlama becerileri başarı ya da hayatta kalma açısından önemli olacaktır. Çevik süreçleri şirket kültürüne dahil edebilen firmaların bu yetenekleri artıracaklardır.

1 yorum: