Agile Yolculuğunda Yapılan Ortak Yanlışlar

Yazarımız Osman Sönmez'in tecrübelerini paylaştığı yazı sonrası, Türkiye'de bir çok kurumun/organizasyonun, Agile dönüşüm sürecinde yapmakta olduğu ortak yanlışları sizlerle paylaşmak istedim.
 
Öncelikle Agile dönüşüm sürecinin, uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu belirtmem gerekir. Bu yolculuk sırasında inişler, çıkışlar olabilir. Bu nedenle başlangıçta bu tip durumlar için hazırlıklı olmak gereklidir.

Yanlış Metodoloji Seçimi
Genellikle kurumlar ve organizasyonlar Agile dönüşüm sürecine, kullanılması planlanan metodolojinin eğitimlerini tamamlayarak başlamaktadırlar. Eğitimler sonrasında, farklı stratejiler kullanılarak, bu metodolojinin uygulamasına geçilmektedir. Ancak burada seçilen metodolojinin kurum kültürüne, iş yapma şekline, takım yapılarına vb. uygun olup olmadığı değerlendirilmeden, sadece popüler olduğu için kullanılması durumu ile karşılaşabiliyoruz. Dolayısı ile bu tür durumlarda başarısız sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Eğitim verdiğim kurumlara, öncelikle tüm metodolojilerin mümkün olan en üst seviyede incelenmesini ve kurum kültürüne en çok uyan metodolojiyi seçmelerini özellikle öneriyorum.
 
 
Sürece Çok Fazla Odaklanılması
Türkiye'de, Agile uygulayan organizasyonlara baktığımızda genellikle Scrum metodolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Scrum'ın bir çoğunuzun bildiği gibi belirli kuralları bulunmaktadır. Bu kuralları sağladığı faydalara göre değerlendirmektense, sadece yapmış olmak için uygulamak yapılan en büyük yanlıştır. Bu durumda iş birimleri, yönetim ve diğer paydaşlar, takımların üründen daha çok sürece odaklandığını düşünmeye başlar ve bu durum kırılmak istenen mevcut bürokrasinin, farklı bir şekilde karşımıza çıkmasına neden olur.
 
 
Takım Hızını Arttırmaya Odaklanmak
Üretim metodolojileri, genellikle verimliliğe odaklanır. Bu yaklaşım geleneksel yazılım geliştirme metodolojilerinde de görülür. Ancak buna karşılık olarak bütün Agile metodolojiler, verimlilikten daha çok etkililiğe odaklanmaktadır. Daha fazla ürün ortaya çıkarmaktansa, müşterimize değer katan ürün ortaya çıkarmayı amaçlar. Verimliliğe odaklanma olduğu durumda, yöneticiler takımların hızlarını arttırmaya çalışırlar ve bu nedenle de etkililik azalır. Başlangıçta takımların kullanılan metodolojiye uyum sağlamasını destekleyici bir ortam oluşturulmalı ve belli bir süre az ürün çıktısı sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
 
Scrum Çerçevesinin Yeterli Olduğunu Düşünmek
Scrum çerçevesi, bildiğiniz gibi herhangi bir mühendislik pratiğini zorunlu kılmaz. Takımlar, Scrum çerçevesinin içeriğini kendileri doldurur ve uygulanacak pratikleri kendileri belirler. Ancak dünyadaki örnekleri incelediğimizde, Scrum çerçevesini tek başına kullanmak Agile olmak için yeterli değildir. Scrum'ın yaratıcısı Jeff Sutherland, eğitimlerinde de bu konuya özellikle değinmektedir. Scrum, Agile dönüşüm için tek başına yeterli olmayabilir. Özellikle XP Programlama pratiklerini Scrum ile birlikte kullanmak, Agile dönüşümün daha sağlıklı ve başarılı olması konusunda yardımcı olmaktadır.
* Bu yazıda kullanılan resimler Henrik Kniberg'e aittir.

1 yorum: