Agile Pratikler - Ne Var Ne Yok Toplantısı (Daily Scrum)

Agile Pratikler serisinin bir önceki yazısında bir Information Radiators çeşidi olan Niko Niko Takvimi pratiğine değinmiştik. Bu yazımızda hemen hemen her Agile takımın kullandığı Ne Var Ne Yok Toplantısı (Daily Scrum) pratiği ile ilgili bilgiler paylaşacağız.
 
 
Türkçe olarak, Ne Var Ne Yok Toplantısı olarak adlandırılan bu pratik, literatürde Daily Scrum (Scrum terimi) veya Daily Standup Meeting olarak bilinir. Her gün, aynı saatte, aynı yerde ve ayakta yapılan kısa bir toplantıdır. Maksimum 15 dk. olarak gerçekleştirilmelidir. Scrum Master ve diğer paydaşlara rapor verme ve problem çözme toplantısı değildir. Takım, günlük planındaki senkronizasyonu sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenler. Aşağıdaki üç soruya takım üyeleri sırayla cevap verir:
  • Dün ne yaptım?
  • Bugün ne yapacağım?
  • Önümde herhangi bir engel var mı?
Scrum Kılavuzu'nun 2013 ylında yayınlanan yeni versiyonunda bu üç soruda güncelleme yapıldı ve aşağıdaki şekilde güncellendi:
  • Dün takımın Sprint hedefine ulaşması için ne yaptım?
  • Bugün takımın Sprint hedefine ulaşması için ne yapacağım?
  • Önümde takımın Sprint hedefine ulaşmasını etkileyecek bir engel var mı?
Gördüğünüz gibi, yapılan bu güncelleme ile, sorular kişisel bakış açısından çıkarılarak, takım bakış açısı kazandırıldı. Bu güncellemenin etkilerini önümüzdeki günlerde daha net görebileceğimizi umuyorum.
 
 
Ne Var Ne Yok Toplantıları, sadece ayakta durup, takım içerisinde bilgi paylaşımının sağlanması için yapılmaz. Bununla birlikte Sprint içerisinde küçük yön değişimlerinin yapılmasına olanak sağlar. Çok görünür olmasa da, takım üyeleri arasında güven duygusunun oluşması ve kişisel planlamayı cesaretlendirmesi açısından da fayda sağlamaktadır.
 
Ne Var Ne Yok Toplantısı sırasında iki temel problemle karşılaşılır. Bunlardan birincisi, bu toplantının durum raporu verme şeklinde gerçekleştirilmesidir. İkinci problem ise, bu toplantıda bahsedilen problemlerin, bu toplantı süresince çözülmeye çalışılmasıdır. Bu iki temel problemin aşılması için, Scrum Master sorumluluğu üstlenmeli ve toplantının doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

 
Bu toplantıyı daha etkin yapabilmenizi sağlayacak bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunların bazılarını kendi Agile yolculuğum sırasında deneme yanılma yöntemi ile bulduğumu belirtmeliyim:
  • Toplantıda ilk kimin konuşacağını veya hangi sırayla konuşulacağını belirlemek bazen problem olmaktadır. Bu problemin aşılması için, konuşma sırasını belirleme görevini toplantının düzenleyicisi üstlenmelidir. Toplantı düzenleyicisi, "Son Gelen İlk Konuşur" veya "Takım Maskotu Kimde ise O Konuşur" kuralları ile toplantının etkin işletilmesini sağlayabilir.
  • Toplantının, takımın çalıştığı yerde yapılmasının enerji seviyesini yükselttiği söylenir. Ancak kendi denediğim, toplantının rahatsız ortamlarda (Yangın merdiveni, asansör boşluğu vb.) yapılması da, ekip içerisinde bir aciliyet duygusu oluşturmakta ve toplantının etkin yapılmasını sağlamaktadır.
  • Toplantının belirtilen zaman sınırı içerisinde tamamlanması da zaman zaman problem olmaktadır. Bu problemi aşmanız için, toplantının yapıldığı yerde eğer projeksiyon cihazı var ise, online bir zamanlayıcı kullanarak, toplantıyı tamamlamak için ne kadar süreniz kaldığını takım üyelerinin görmesini sağlayabilirsiniz. Böylece takım, zamanla bu süreye uymayı alışkanlık haline getirecektir.
  • Yukarıda belirttiğim gibi bu toplantının en temel problemi durum raporu verilmesi şeklinde yapılmasıdır. Burada Scrum Master olarak, konuşan kişi ile göz kontağını kesmenizi öneriyorum. Ben genellikle, o an konuşan kişiye odaklanmak yerine; çevreye, duvarlara veya tavana bakmayı tercih ediyorum. Bu sayede takımın birbiri arasında konuşmasını sağlayabilirsiniz.
Bu pratikleri siz de uygulayıp, sonuçlarını burada paylaşabilirsiniz.

1 yorum: