Advantages of Agile and Scrum

A new article from our author Faisal Mahmood. He discusses advantages of Agile Methodologies and Scrum.

" Curious about benefits of Agile and Scrum?

Agile and Scrum enable you to
  1. Respond to market changes while controlling risk
  2. Increase ROI (return on investment)
  3. Continuously improve your process
  4. Increase quality of your products
  5. Work at a sustainable pace "
You can find the details and explanations of those items here

Is Agile for project delivery only?

This is the new article from our author Faisal Mahmood. He discusses the position of the Agility in the project lifecycle.

"In many organizations Agile is considered a solution to their project delivery problems. They are struggling with long delivery cycles, low quality and higher costs. Their competition is responding faster to customer needs and changing market dynamics and is releasing new features frequently.
The obvious solution they find is to adopt Agile in their delivery organization without changing any other part of the organization.

Traditionally, these organizations follow a well defined process which guides people how take an idea from vision till launch and maintenance. This process consists of cascade of phases, based on traditional processes. The number of step vary from one organization to another. Most organizations have three to five phases. These include..."

You can read the rest of the article here.

Scrum Master Hataları

Bazı Scrum Masterlar için hizmetkar lider rolüne sadık kalmak zordur. Bu Scrum Masterlar, sınırlı deneyim sahibi olmak ve organizasyonel desteğin az olması nedeniyle, iyi bildikleri geleneksel yönetim metodlarına geri dönüşte bulunurlar. Bilerek veya bilmeyerek, Scrum Masterlar bu tuzağa düşerler. Bu kişiler Scrum Master'dan daha çok bir Proje Yöneticisi gibi davranmaya başlarlar. Bu durum takımların kendi kendine organize olmasını zorlaştırır.

Buna neden olan bir çok Scrum Master hatası bulunmaktadır. Bu yazımızda bunların en önemli olarak gördüğüm 3 tanesini inceleyeceğiz:
  • Takım üyelerine iş ataması yapması
  • Takım adına kararlar alması
  • Geliştirme Takımı ile Product Owner arasında köprü vazifesi görmesi
Şimdi bu hataların detaylarını inceleyelim...

Takım Üyelerine İş Atamsı Yapmak
Daily Scrum toplantılarında, Geliştirme Takımı bir araya gelir ve günlük planlarını paylaşırlar. Bitirdikleri işleri, ve bir sonraki toplantıya kadar yapacakları işleri tartışırlar. Bir sonraki toplantıya kadar yapılacak işlerin Scrum Master tarafından atanması ve nasıl yapılacağının anlatılması, Scrum Masterların yapmaması gereken bir hatadır. Bu durum takımların kendi kendine organize olma yeteneğinin gelişmemesine veya körelmesine neden olur. Scrum Masterlar bu hatayı yaparak, eski tekniklerdeki Proje Yöneticisi gibi davranmaya başlamış olurlar.

Takım Adına Karar Almak
Geliştirme Takımları planlama toplantılarında veya Sprint süresince zor kararlar almak zorundadırlar. Scrum Masterlar geleneksel yöntemlerde olduğu gibi, bu tip kararlarda takımlar adına karar almamaları gerekir. Takımlar adına karar almaları durumunda takımın kendi kendine organize olmasını engellemiş olur. Bu durum takımın yaratıcılığını ve buna bağlı olarak üretkenliğini kısıtlar. Scrum Masterlar tasarım ve geliştirme konusunda çok tecrübeli olabilir ancak takım içerisinde karar verici olmamalıdırlar. Aksine takımı karar alma konusunda cesaretlendirmelidirler.

Takım ve Product Owner Arasında Köprü Olmak
Takım, Sprint Planlama toplantısında Sprint süresince yapılacak işleri belirler ve Sprint başlar. Geliştirme aktiviteleri başladıktan sonra, Geliştirme Takımı geliştirilecek yeteneklerle ilgili detay bilgiye ihtiyaç duyabilir. Scrum Masterlar, Geliştirme Takımı ile Product Owner arasında köprü olarak, bu bilgileri Product Owner'dan alıp, takıma iletmek gibi bir pratik uygulayabilirler. Bu yanlış bir pratiktir. Geliştirme Takımları, direk olarak Product Owner'a danışmalı, gerekli bilgileri bu kişiden almalıdırlar. Scrum Masterlar kendilerini Product Owner ile Geliştirme Takımı arasında taşıyıcı olarak değil, takımın içerisinde konumlandırmalıdırlar.

Scrum in 10 Minutes

A very good video which describes Scrum briefly. It is prepared by Hamid Shojaee. I would like to share it for you.