Scrum Series 4: Scrum Çıktıları

Scrum Series 3: Scrum Toplantıları yazımızda Scrum metodolojisinin tanımladığı ve zorunlu kıldığı toplantıların detaylarına göz atmıştık. Bu yazımız da Scrum projeleri süresince hazırlanan ve yönetilen çıktıların detaylarını inceleyeceğiz. Scrum süresince geliştirilen ürün haricinde 3 tane çıktı bulunmaktadır:
  • Product Backlog
  • Sprint Backlog
  • Burndown Chart
Product Backlog:
Product Backlog, geliştirilecek olan ürünle ilgili bütün gereksinimleri içermektedir. Gereksinimler "Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)" adı verilen formatta yazılmalıdır. (NOT: User Stories konusuna daha sonraki yazılarımız da detaylı bir şekilde değineceğiz.). Product Backlog proje boyunca ürünün sahip olacağı bütün yetenekleri içermelidir. Başka bir deyişle, Product Backlog'u ürünün spesifakasyonu olarak da adlandırabiliriz.
Product Backlog, Product Owner tarafından hazırlanır, önceliklendirilir ve yönetilir. Bu önceliklendirme işi her Sprint başında tekrar gözden geçirilir. Takım, eğer Product Owner'ı ikna edebilirse geliştirilecek yeteneklerin sırası değiştirilebilir ve Product Backlog güncellenebilir. Development Team ve Product Owner gereksinimlerin detayları üzerine tartışırlar ve detaylar tüm takım tarafından anlaşılır hale getirilir. Product Owner, Product Backlog hazırlanırken mutlaka ve mutlaka Müşteri ve diğer paydaşlarla da bilgi alışverişinde bulunmalı ve onların beklentilerine cevap verecek bir çıktı hazırlamalıdır.

Sprint Backlog:
Sprint Backlog, her Sprint için hazırlanır. İlgili Sprint'te geliştirilmek üzere seçilmiş gereksinimlerin alt kırılımlarını yani görevleri içermektedir. Ayrıca bu görevler için hazırlanmış planı da yansıtmaktadır.
Sprint Backlog, ilk olarak Sprint Planlama Toplantısı sırasında hazırlanır ve tahminleme yapılarak görevlerin planlaması yapılır. Sprint Backlog, aynı Product Backlog gibi yaşayan bir dokümandır ve Sprint ilerledikçe takım tarafından güncellenebilir. Gerçek uygulamalarda Sprint Backlog'un genellikle Sprint süresince bir çok değişikliğe uğradığını söyleyebiliriz. Ancak bu değişim geliştirilecek ürünün kapsamını değiştirmez, sadece yapılacak görevlerin detayları ve planda değişiklikler olur.
Sprint Backlog'u oluşturan görevler Development Team üyeleri tarafından kendi isteklerine göre seçilir ve geliştirilir.

Burndown Chart:
Burndown Chart, ilgili Sprint için tanımlanan görevlerin gözlemlenmesine yarayan bir araçtır. Günlük bazda güncellenmelidir. Bu sayede Sprint sonuna kadar tamamlanması gereken görev miktarı herkes tarafından izlenebilir. Her gün sonunda üzerinde çalışılan görevle ilgili güncelleme yapılır ve böylece Burndown Chart güncel tutulur. Zaman - İş Miktarı ikilisini gösteren bir grafik şeklinde hazırlanması, görsel olarak daha anlaşılır olması açısından önemlidir.

Bu yazımızda Scrum Çıktılarının detaylarını incelemeye çalıştık. Bu "Scrum Series" yazı dizisinin, Scrum'ın temellerini anlattığımız kısmının son yazısıydı. "Scrum Series" yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde ileri seviye konulara değinmeye çalışacağız.
Görüşmek üzere.

1 yorum: