Scrum Series 3: Scrum Toplantıları

Scrum Series 2: Scrum Rolleri yazımızda Scrum metodolojisinin tanımlamış olduğu rolleri incelemiştik. Bu yazımızda Scrum çerçevesinde yapılması zorunlu olan toplantılar hakkında detaylı bilgiler paylaşacağım sizlerle. Scrum toplantılarının detayları ile birlikte ürün geliştirmenin yapıldığı zaman periyodu olarak tanımlayabileceğimiz Sprint konusuna da değineceğiz.
Bu yazımızda üzerinde duracağımız başlıkları şu şekilde listeleyebiliriz:
 • Sprint
 • Sprint Planlama Toplantısı
 • Daily Scrum Toplantısı
 • Sprint Review Toplantısı
 • Sprint Retrospective Toplantısı
Sprint:
Sprint, Scrum projelerinde her türlü geliştirme görevlerinin icra edildiği zaman dilimine verilen isimdir. Her Sprint "Sprint Planlama Toplantısı" ile başlar ve son günde yapılan Sprint Review ve Sprint Retrospective toplantıları ile biter. Sprintlerde her gün düzenli olarak yapılan ve 15 dakika ile sınırlandırılmış Daily Scrum Toplantıları yapılır.
Sprintler zaman olarak sınırlanmış bir periyottur ve bu zaman sınırı tamamlandığında Sprint biter. Scrum Klavuzunda belirtildiği üzere bir Sprint en fazla 1 takvim ayı olarak sınırlandırılmıştır. Ancak bazı kaynaklarda 1-4 hafta, bazılarında ise 2-4 hafta olarak tanımlanmaktadır. Kişisel görüşüme göre 2-4 hafta süren Sprintlerin gerçekleştirilmesi daha uygundur.
Sprintlerde geliştirilecek yetenekler Sprint Planlama toplantısında belirlenir. Product Owner ve Development Team bu konu üzerinde anlaşırlar. Ürünün geliştirilme sorumluluğu Development Team'e aittir.
Bir Sprint başladığında aşağıda listelediğim özelliklerde kesinlikle değişiklik yapılmamalıdır:
 • Ürünün belirlenen kapsamı
 • Development Team üyeleri
 • Sprint'in planlanan süresi
Sprint Planlama Toplantısı:
Her Sprint, bu toplantı ile başlar. Zaman olarak 1 aylık Sprintler için 8 saat olarak sınırlandırılmıştır. Süre olarak daha kısa planlanan Sprintler için aynı oranda bu toplantının süresi de kısaltılmıştır. Örneğin 2 haftalık Sprintlerde, Sprint Planlama Toplantısı en fazla 4 saat olacak şekilde yapılmalıdır.
Scrum Master toplantıyı düzenler ve bütün Scrum Takımı bu toplantıya katılmakla zorundadır. Bu toplantı esnasında 2 konu da konuşulmalıdır:
 • Sprint esnasında hangi yeteneklerin geliştirileceği
 • Bu yeteneklerin nasıl geliştirileceği
Toplantı doğası gereği iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Development Team, Product Owner'a sorular sorarak yapılacak işin detaylarını sorgular ve Sprint'in kapsamı konusunda ortak bir karar alınır. Böylece Sprint amacı belirlenmiş olur. İkinci bölümde Development Team, tanımlanmış ve Sprint kapsamına alınmış olan yetenekleri görevlere böler ve tahminleme yaparak Sprint planını oluşturur.
Daily Scrum Toplantısı:
Daily Scrum Toplantısı, Sprint boyunca her gün düzenlenmesi gereken bir toplantıdır. Bu toplantı en fazla 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Scrum Takımının günlük olarak süreci gözlemlemesi sağlanmış olur.
Scrum takımındaki herkes bu toplantıya katılabilir. Ancak sadece Development Team'in konuşabilir. Scrum Master bu toplantılara, takımın bu toplantıyı düzenleyip düzenlemediğini kontrol etmek amacıyla katılması gerekmektedir.
Takım üyelerinin aşağıdaki 3 soruya cevap verir nitelikte konuşması gerekmektedir:
 • Bir önceki toplantıdan beri ne yaptım?
 • Bir sonraki tolantıya kadar ne yapacağım?
 • Önümde bir engel var mı?
Daily Scrum toplantıları bir durum güncelleme veya durumu gözlemleme toplantısı değildir. Takımın yaptıkları işleri senkronize etmesi açısından önemlidir.
Sprint Review Toplantısı:
Sprint Review toplantısı her Sprint'in sonunda yapılan işin gözden geçirilmesi ve bir sonraki Sprint'te geliştirilecek yeteneklerin belirlenmesi için düzenlenir. Diğer toplantılar gibi bu toplantının belirli bir zaman içerisinde bitirilmesi zorunludur. 1 aylık Sprint'lerde 4 saat, daha az süreli Sprint'lerde 4 saat'ten daha az bir süre de sonlandırılması gerekmektedir.
Genel olarak demo olarak yapılsa da, bu bir çalışma oturumudur. Bütün ekip geliştirilen ürün üzerinde fikirlerini söyler ve bu fikirler çerçevesinde tartışmalar sürdürülür.
Bu toplantı sayesinde takım, teknolojik, ürün stratejisi veya ürünün market değeri konularında tartışma fırsatı bulur. Bu tartışmaların sonucu olarak ürün yeteneklerinde güncelleme yapılabilir.
Sprint Retrospective Toplantısı:
Sprint Retrospective Toplantısı, Sprint sonunda yapılan toplantıdır ve bu toplantının bitmesi ile Sprint'te tamamlanmış olur. Bu toplantıda yine diğer toplantılarda olduğu gibi yine zaman olarak sınırlandırılmış bir toplantıdır. Ancak bu zaman sınırı hakkında çeşitli kaynaklarda, farklı zaman birimleri belirtilmektedir. Scrum Klavuzunda 1 aylık Sprint'ler için en fazla 3 saat olarak tanımlanmıştır. Başka kaynaklarda 15 dk ile 30dk arasında da yapılabileceği belirtilmektedir.
Scrum Takımı, bu toplantı sayesinde süreci iyileştirme ve sürekli olarak geliştirme fırsatı yakalamış olur. Bu toplantı esnasında uygulanan süreç kapsamında tartışmalar yürütülür. Bu toplantıda şu üç soruya cevap verilir:
 • Neleri iyi yaptık?
 • Neleri kötü yaptık?
 • Süreci geliştirmek için neler yapabiliriz?
Bu toplantı sonucunda bir sonraki Sprint için yapılacak iyileştirmeler ortaya konulur.
Bu yazımızda Scrum Toplantıları'nın detaylarını incelemeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda (Scrum Series 4: Scrum Çıktıları) Scrum sürecinin çıktılarının detaylarını inceleyeceğiz.
Görüşme üzere.

1 yorum: